Kütusemõõdik

Juhiekraanil olev kütusemõõdik näitab paagis oleva kütuse taset.
P5-1917-All-Fuel gauge in 12 inch driver display
Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Kütusemõõdiku beež ala näitab paagis oleva kütuse kogust.

Kui kütusetase on madal, siis süttib kütusepumba tähise kollane tuli. Pardaarvuti näitab lisaks vahemaad, mille saab läbida enne paagi tühjenemist.