Liiklusummikud kaardil

Navigatsioonisüsteem* võtab vastu teavet liiklussündmuste ja ummikute kohta ning kuvab need kaardil..

 Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabega piirkondi laiendatakse pidevalt.

Saate määrata, millist liiklusteavet ekraanil kuvatakse.

Liiklushäiringud, nagu tihe või aeglane liiklus, teetööd ja õnnetused kuvatakse erinevate sümbolitega, kui kaart on piisavalt palju sisse suumitud.

P5-1717-Navigation, road work symbol

Teetööd kuvatakse järgmiselt. Kui häiringud on ulatuslikumad, kuvatakse need teeäärse punase joonega. Joon näitab ka, millist sõidusuunda häiringud puudutavad. Kui häiring puudutab mõlemat sõidusuunda, siis on teelõik mõlemalt poolt punase joonega märgitud.

Liiklusummikute teave

Puudutage liiklusummikute sümbolit.
Kuvatakse teabekaart. Kaardil on kirjas näiteks häiringu asukoht tänava nime või tee numbrina ning häiringu iseloom, ulatus või kestus.

Liiklushäiringute vältimine

Kui marsruudil on ummik, saate teha valiku Väldi. Süsteem arvutab alternatiivse marsruudi.

Reaalajas liiklusteave1

Kui autos on loodud Interneti-ühendus, saab laiendatud liiklusteavet vastu võtta ka RTTI2 kaudu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Toimib ainult teatud riikides.
  3. 2 Real Time Traffic Information