Alkolukk*

Alkoluku otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes. Enne kui auto saab käivitada, peab juht tegema puhumiskatse, millega kontrollitakse kas ta ei ole joobes. Alkolukk kalibreeritakse vastavalt riigi seadusega kehtestatud piirnormile.

Auto on varustatud liidesega erinevate tootjate Volvo soovitatud alkolukkude mudelite ühendamiseks. Liides hõlbustab alkoluku ühendamist ja võimaldab kasutada integreeritud funktsioone, sh alkolukuga seotud teadete kuvamist auto põhiekraanil. Lisateavet alkoluku kohta leiate vastava alkoluku tootja kasutusjuhendist.

 Hoiatus

Alkolukk on vaid abivahend ega vabasta juhti vastutusest. Juhi kohuseks on olla virge ja juhtida autot turvaliselt.
  1. * Lisavarustus/tarvik.