Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja pakiruum lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Selle seadistuse muutmiseks:
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarLukustamine.
Selle funktsiooni deaktiveerimiseks või aktiveerimiseks valige Sõidu ajal automaatne uste lukustamine.