Kompassi kalibreerimine*

Maa on jagatud 15 magnetvööndiks. Kompass1 tuleks kalibreerida, kui auto liigub läbi mitme magnettsooni.
Jätke auto seisma sellises lahtise ja avara maastikuga kohas, kus puuduvad terasrajatised ja kõrgepingeliinid.
Käivitage auto ja lülitage kõik elektriseadmed (kliimaseade, klaasipuhastid jt) välja ning veenduge, et kõik uksed on suletud.

 Märkus

Kalibreerimine võib ebaõnnestuda või üldse mitte käivituda, kui elektriseadmed on sisse lülitamata.
Hoidke nuppu tahavaatepeegli alumisel poolel all umbes 3 sekundit (kasutage näiteks kirjaklambrit). Kuvatakse praeguse magnetala number.
P5-1507-Compass magnetic zones
Magnetvööndid.
Vajutage nuppu korduvalt, kuni kuvatakse vajalik magnetsoon (1–15). Vaata kompassi magnettsoonide kaarti.
Oodake, kuni ekraanil kuvatakse uuesti sümbol C, või hoidke tahavaatepeegli all olevat nuppu ligikaudu 6 sekundit all, kuni ilmub sümbol C.
Sõitke aeglaselt ringikujuliselt kiirus ei tohi olla suurem kui 10 km/h (6 miili/h), kuni näidikul kuvatakse kompassi suund, mis näitab, et kalibreerimine on lõppenud. Seejärel sõitke veel 2 ringi, et viia läbi täppiskalibreerimine.
Elektrisoojendusega tuuleklaasiga autode puhul*: Kui tuuleklaasi elektrisoojendus on aktiveeritud ja kuvatakse sümbol C, kalibreerige kompass ülaloleva 6. punkti järgi, tuuleklaasi soojendus peab olema aktiveeritud.
Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kompassiga tahavaatepeegel on lisavalikuna saadaval vaid teatud riikides ja üksikute mudelitega.