Õhukvaliteedi rakendus

Rakendus Air Quality on teenus, mis näitab aja jooksul lenduvate mikroosakeste mõõdetud sisaldust autos.

Kliimaandur mõõdab salongis PM2,5 osakesi (osakesi, mis on väiksemad kui 2,5 µm)*.

Selle rakenduse kasutamiseks on vaja järgmist:

  • Autol peab olema võrgule juurdepääs vähemalt 1 minuti jooksul pärast rakenduse käivitamist või auto uuesti käivitamist.
  • Auto peab töötama, et PM2.5 andur saaks mõõtmisi teha.
  1. * Lisavarustus/tarvik.