Tüübitähised

Atuo kleebised sisaldavad teavet, nagu tehasetähis, tüübitähis, värvikood jne.

Kleebise asukoht

P5-1817-S60-V60-Type approval, labels, not China, Russia and Saudi Arabia
Joonis on skemaatiline – üksikasjad võivad riigist ja mudelist olenevalt erineda.

Volvo esindusega suheldes ja varuosi ja lisavarustust tellides on hea, kui tead auto tüübitähist, vermikunumbrit ja mootori numbrit.

P5-1507-Product decal, not China and Saudi Arabia

P5-Icon red circle 1 Tüübitunnus, VIN-kood, lubatud maksimaalne mass ja tooni kooditunnus ning tüübi heakskiidunumber. Silt paikneb uksepiilaril ja on nähtav, kui parempoolne tagauks on avatud.

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

P5-Icon red circle 2 Kleebis külmutusainet R1234yf kasutava kliimasüsteemiga autode jaoks.

P5-1507-Air conditioning warning sticker

P5-Icon red circle 2 Kleebis külmutusainet R134a kasutava kliimasüsteemiga autode jaoks.

P5-1507-Decal parking heater

P5-Icon red circle 3 Seisukütteseadme kleebis.

P5-1507-Decal engine number

P5-Icon red circle 4 Mootori tüübitunnus ja seerianumber. Teatud alternatiivsete mootorite korral kleebis puudub. Sellisel juhul saab graveeritud mootori tüübitunnust vaadata otse mootorilt.

P5-1507-Decal oil EU/OS

P5-Icon red circle 5 Mootoriõli etikett.

P6-1846-Type approval, transmission

P5-Icon red circle 6 Käigukasti tüübitunnus ja seerianumber.

P5-1507-Volvo Identification Number decal

P5-Icon red circle 7 Auto identifitseerimisnumber - VIN-kood.

Täpsem teave auto kohta on toodud registreerimisdokumendis.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.