Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi veest. Koos pesuvedelikuga puhastavad need tuuleklaasi ja aitavad tagada nähtavuse sõidu ajal. Klaasipuhastajaid saab vahetada.

P5-1717-XC60+XC60 Hybrid-Change wiperblades windscreen
Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta.
P5-Icon red circle 1

Seadke puhastihari vastava nurga all eemaldusasendisse, kuni kuulete klõpsatust.

P5-Icon red circle 2

Vajutage ja hoidke all lukustusnuppu, mis asub puhastiharja koostul.

P5-Icon red circle 3

Samal ajal tõmmake harja puhasti suhtes paralleelselt otse välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni lukustusnupp rakendub.
Suunake puhastit hoidiku suunas, kuni kuulete klõpsu. Seejärel pole puhasti enam eemaldamise asendis ja seda saab liigutada.
Kontrollige, kas puhastihari on kindlalt paigas.
Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Klaasipuhasteid on eri pikkusega

P5-1507-Wiper blades diffrent length

 Märkus

Klaasipuhastiharja asendamisel arvestage, et need on erinevate pikkustega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.