Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Esimene kord kui võtit kasutatakse, ei seota seda ühegi juhi profiiliga. Kui auto käivitatakse, aktiveerub Külaline profiil automaatselt.

Juhiprofiili on võimalik ilma võtmeta käsitsi valida. Auto avamisel aktiveeritakse viimati aktiivne olnud juhiprofiil. Kui võti on aga mõne profiiliga seotud olnud, ei ole võtme kasutamisel vaja juhiprofiili valida.

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhiprofiiliga

 Märkus

Kaugjuhtimispulti on võimalik juhiprofiiliga ühendada vaid siis, kui auto seisab.
Esmalt valige võtmega seotav profiil, kui seotav profiil pole juba aktiivne. Seejärel saab aktiivse profiili võtmega siduda.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilid.
Valige soovitud profiil. Ekraan naaseb avakuva vaatesse. Külaline profiili ei ole võimalik võtmega siduda.
Lohistage ülakuva uuesti alla ja puudutage valikut SeadedSüsteemJuhiprofiilidMuuda profiili.

Profiili võtmega sidumiseks valige Ühenda võti. Juhi profiili saab siduda ainult võtmega, mida hetkel autos kasutatakse. Kui autos on mitu võtit, kuvatakse Leiti mitu võtit, pange võti, mida soovite ühendada, varuriiderile sõnum.

P5-1717-HYBRID-Backup start place in tunnel console
Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.
Profiil on võtmega ühendatud teate kuvamine kinnitab, et võti ja profiil on seotud.
Vajutage OK.
Võti on nüüd juhi profiiliga seotud ja jääb niikaua seotuks, kuni Ühenda võti lahter on märgitud.