Sõidurežiimid pikivahe kasutamisel

Juht saab valida erinevaid sõidustiile, et määrata, kuidas juhiabi eesoleva sõidukiga pikivahet hoiab.

Valiku saab teha sõidurežiimi juhtnupuga DRIVE MODE.

Valige üks järgmistest suvanditest.
  • Pure – juhiabi keskendub hea kütusekulu hoidmisele, mis tähendab, et pikivahe eesoleva sõidukiga on suurem.
  • Hybrid – juhiabi keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult sujuvalt.
  • Power – juhiabi keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult täpselt, mis võib teatud juhtudel tähendada ootamatut kiirendamist/pidurdamist.