Rakenduse menüü juhiekraanil

Juhiekraanil olevast rakenduste menüüst pääseb kiiresti juurde teatud rakenduste enim kasutatavatele funktsioonidele.
P5-1746-Driver display app menu
Joonis on illustreeriv.

Võite keskekraani asemel kasutada juhiekraani rakenduste menüüd rooli parempoolse klahvistiku abil. Nii saate käsi roolilt tõstmata rakendusemenüüs hõlpsamalt lülituda eri rakenduste või nende funktsioonide vahel.

Rakendusemenüü funktsioonid

Eri rakendused tagavad juurdepääsu erinevatele funktsioonidele. Rakendusemenüüs saab juhtida järgmisi rakendusi ja nende funktsioone.

RakendusFunktsioonid
PardaarvutiSõidumõõdiku valimine, juhiekraanil kuvatava teabe määramine jne.
Media playerMeediumimängija aktiivse allika valimine.
TelefonKõneloendis olevale kontaktile helistamine.
NavigeerimineSuunised sihtkohta jms.