Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Nimmetuge reguleeritakse nupuga istmepadja küljel.
P5-1507-Multifunction front seat
Multifunktsionaalne nupp neljasuunalise nimmetoega* autodes.
P5-1817-Multifunktion front seat - 2 way lumbar
Nupp kahesuunalise nimmetoega* autodes.

Nimmetuge reguleeritakse, kasutades multifunktsionaalset nuppu neljasuunalise nimmetoega* autodes või ümmargust nuppu kahesuunalise nimmetoega* autodes. Nupp asub istme küljel. Valitud varustusetasemest olenevalt saab nimmetuge reguleerida ette/taha ja üles/alla (neljasuunaline nimmetugi) või ette/taha (kahesuunaline nimmetugi).

Nimmetoe reguleerimine autos neljasuunalise nimmetoega

P5-1507-Multifunction front seat-functions
Multifunktsionaalset nuppu saab aktiveerida nuppu P5-Icon red circle 1 üles/alla keerates. Istme seadistus kuvatakse keskekraanil.

Valige istmesätete menüüs Nimmetugi.

  • Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage nuppu ülesP5-Icon red circle 3/alla P5-Icon red circle 5.
  • Nimmetoe suurendamiseks vajutage nupu esiosa P5-Icon red circle 2.
  • Nimmetoe vähendamiseks vajutage nupu tagaosa P5-Icon red circle 4.

Nimmetoe reguleerimine autos kahesuunalise nimmetoega

P5-1817-Multifunction front seat-functions - 2 way lumbar
Nimmetoe suurendamiseks vajutage ümmarguse nupu esiosa P5-Icon red circle 1.
Nimmetoe vähendamiseks vajutage ümmarguse nupu tagaosa P5-Icon red circle 2.
  1. * Lisavarustus/tarvik.