Alkoluku alistamine*

Hädaolukorras või alkoluku rikke korral on võimalik alkoluku süsteemi alistada ja atuoga siiski sõita.

Vastava alkoluku kaudu deaktiveerimiseks vt vastavaid juhiseid.

Alistamisfunktsiooni (Bypass) aktiveerimine

 Märkus

Kõik vahelejätu aktiveerimised logitakse ja salvestatakse alkoluku juhtseadme mällu. Vahelejättu ei saa tagasi võtta.

Ekraanil kuvatakse teade Puhuge alkolukku Jätta vahele?.

  • Kui kuvatakse valik Tühista/Jah, minge sellest mööda, vajutades rooli parempoolsel klahvistikul paremat noolenuppu ja seejärel nuppu O.
  • Kui kuvatakse valik Jah, minge sellest mööda, vajutades nuppu O.

Alkolukk on nüüd alistatud ja auto saab käivitada.

Enne teenindamist võimalike alistamiste arv määratakse alkoluku installimise ajal.

  1. * Lisavarustus/tarvik.