Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis annab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse.

Maanteel on rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei nõuab parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel väiksemat pingutust.

 Märkus

P5-1846-Steering resistance symbol

Üksikutes olukordades võib roolivõimendi üle kuumeneda, siis tuleb seda mõnda aega jahutada – selle aja vältel töötab roolivõimendi väiksema võimsusega ja rooli keeramine võib pisut raskem olla. Sõnum Roolivõimendi Abi ajutiselt vähendatud ja see sümbol kuvatakse juhi ekraanil.

Kui roolivõimendi toimib vähendatud võimsusega, ei ole juhti toetavad funktsioonid ja roolimisabisüsteem saadaval.

 Hoiatus

Kui temperatuur tõuseb liiga palju, võib servomootor täielikult välja lülituda. Sellisel juhul kuvatakse juhiekraanil sõnum Roolivõimendi rike Peatu ohutult ja sümbol.

Roolimisjõu muutmine*

Roolimistakistust saab sõidurežiimis INDIVIDUAL muuta.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarSõidurežiimidRoolimisjõud.

Roolimistakistuse valik on kasutatav ainult siis, kui auto seisab paigal või sõidab aeglaselt otse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.