Ratta eemaldamine

Rattaid tuleb alati vahetada õigesti. Ratta eemaldamise juhised ja seonduv oluline teave on kirjas allpool.

 Oluline

 • Kui tungrauda* ei kasutata, tuleb seda hoida pakiruumi põrandakatte all olevas hoiukohas.
 • Auto varustusse kuuluv tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Auto tõstmiseks tungrauaga võib kasutada ainult konkreetsele mudelile mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

 Hoiatus

 • Rakendage seisupidur ja liigutage käigukang parkasendisse (P).
 • Maapinnale jäävate rataste ette asetage puuklotsid või suured kivid.
 • Veenduge, et tungraud ei ole vigastatud, et keermed on põhjalikult määritud ning et see ei ole määrdunud.
 • Veenduge, et tungraud toetuks tasasele ja kindlale aluspinnale, mis pole libe ega kaldus.
 • Tungraud tuleb korralikult asetada tungraua kronsteini.
 • Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.
 • Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma.
 • Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.
 • Rataste vahetamisel kasutage varustusse kuuluvat tungrauda. Muude tööde ajaks toestage auto.
 • Ärge kunagi minge või küünitage auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Pange üles ohukolnurk ja aktiveerige ohutuled, kui vahetate rehvi liikluskeskkonnas.

Rakendage seisupidur ja valige käiguasend P või manuaalkäigukasti korral esimene käik.

Kehtib Tasanduskontroll* valikuga autodele: Kui autol on õhkvedrustus, tuleb see välja lülitada enne, kui auto tungrauaga* üles tõstetakse.

Võtke välja tungraud*, rattavõti* ning rattapoltide plastkatete eemaldustööriistad, mis asuvad vahtplastist ümbrises.

P6-1746-Tool and plastic cap for wheels screws
Vahend rattapoltide plastikkorkide eemaldamiseks.
Vastu maapinda jääv kiil rataste ees ja taga. Kasutage näiteks raskeid puutükke või suuri kive.

Kruvige pukseerimisaas juhiste kohaselt ratta mutrivõtmega kuni lõppasendini kinni.

P5-1507-tool for wheel screws

 Oluline

Puksiiraas tuleb rattapoltide võtmesse* lõpuni sisse keerata.
Eemaldage rattapoltide plastikkorgid selleks mõeldud vahendiga.
Kui auto on veel maapinnal, keerake rattapoldid rattavõtme/puksiiraasa abil ½-1 pöörde võrra lahti (suruge allapoole – vastupäeva).

Auto ülestõstmisel on oluline, et tungraud või tõstekonsoolid asuvad auto šassii ettenähtud punktides. Plastkattel olevad kolmnurksed märgid tähistavad tõstepunktide asukohta. Auto mõlemal küljel on kaks tõstepunkti. Plastkatte vastavates kohtades on tungraua jaoks süvendid.

P5-1817-S60-Jack lifting point in flange
Seadke tungraud ühtlasele, tahkele ja libisemiskindlale maapinnale kasutatava tõstepunkti alla.
Vändake, kuni tungraud on õigesti joondatud ja puutub kokku auto tõstepunktiga. Veenduge, et tungraud (või töökojas tõstehoovad) paikneb õigesti tõstepunkti all, tungraua nukk sobitub tõstepunkti avausse ja alus paikneb vertikaalselt tõstepunkti all.
Keerake tungrauda nii, et vänt jääb auto küljelt võimalikult kaugele, tungraua õlad peavad jääma autoga risti.
Tõstke auto piisavalt kõrgele, et eemaldatavat rehvi saaks vabalt liigutada. Eemaldage rattapoldid ja tõstke ratas ära.
 1. * Lisavarustus/tarvik.