Ohukolmnurk

Kui auto liiklusvoos seisab, kasutage teiste liiklejate hoiatamiseks ohukolmnurka.

Lülitage samuti sisse auto ohutuled.

Panipaigad

Ohukolmnurk on kahe klambriga pakiruumi kaane külge kinnitatud.

Ohukolmnurga ülespanek

P5-1617-S90-warning triangel storage step 1
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

Ohukolmnurga karbi eemaldamiseks avage mõlemad riivid.

P5-Icon gray box 2

Võtke ohukolmnurk selle ümbrisest välja, voltige lahti ja ühendage selle otsad.

P5-Icon gray box 3

Klappige lahti ohukolmnurga tugijalad.

Järgige ohukolmnurga kasutamise eeskirju. Paiguta ohukolmnurk sobivasse kohta, arvestades liiklusolukorda.

Pärast kasutamist asetage ohukolmnurk koos karbiga pakiruumi kaane siseküljele tagasi.

Seotud dokumendid