Käiguvahetamine roolilabadega*

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.
P5-1507-gear shift paddels
  1. P5-Icon red circle 1"-": valib järgmise madalama käigu.
  2. P5-Icon red circle 2"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Roolilabade aktiveerimine

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.
Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.
P5P6-1917-Hybrids-Gear shift paddles, information in driver display
Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega.
P5P6-1917-Hybrids-Manual gear in driver display
Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega (manuaalse käiguvahetuse režiim).

Lülita

Käigu vahetamiseks ühe astme võrra tehke järgmist.

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust. Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

Funktsiooni väljalülitamine

Käsitsi deaktiveerimine käiguasendis D ja B.

Roolilabade väljalülitamiseks tõmmake parempoolset roolilaba (+) rooliratta poole ja hoidke seda paigal, kuni hetkel valitud käigu number juhiekraanil kustub.
Käigukang naaseb asendisse D ja B olenevalt enne roolilabade aktiveerimist valitud asendist.

Automaatne inaktiveerimine

Käiguasendis D lülitatakse roolilabad välja, kui neid pole mõnda aega kasutatud. Seda tähistab hetkel valitud käigu numbri kustumine.

Käiguasendis B automaatset väljalülitust ei toimu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.