Kaamera ja radariüksuse piirangud

Kaameral ja radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad. Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

Kaamera ja radar

Blokeeritud üksus

P5-1507-City Safety, windscreen camera
Märgitud piirkonda tuleb regulaarselt puhastada ja seda ei tohi kleebiste, kile ja muude esemetega kinni katta.

Kaameraüksus on asetatud koos radarüksusega auto esiklaasi ülemise osa sisse.

Ärge asetage, kleepige ega kinnitage midagi tuuleklaasi ette või taha ega kaamera või radariüksuse ette või ümber – see võib kaamera ja radariüksuse funktsioone häirida. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Kui juhiekraanil kuvatakse see tähis ja teade „Tuuleklaasi andur  Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit”, tähendab see, et kaamera- ja radariüksus ei suuda tuvastada auto ees teisi sõidukeid, jalgrattureid, jalakäijaid ega suuri loomi ning auto kaamera- ja radaripõhised funktsioonid võivad olla häiritud.

Järgmises tabelis on toodud näited kuvatava teate võimalikest põhjustest koos vastava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Paks udu ja tugev vihm või lumi võivad radarisignaale või kaameravaadet blokeerida.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus tugevas vihmas või lumes.
Teelt pärit vesi või lumi pritsib üles ja blokeerib radarisignaale või kaameravaadet.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus väga märjal või lumisel teel.
Mustus on tuuleklaasi sisemise poole ja kaamera- ja radariüksuse vahel.Pöörduge autoteenindusse esiklaasis oleva anduriüksuse puhastamiseks – soovitame volitatud Volvo teenindust.
Tugev vastutulev valgusTegevus puudub. Kaameraüksus taaskäivitatakse paremates valgustingimustes automaatselt.

Kõrge temperatuur

Kaamera- ja radariüksuse võib väga kõrge temperatuuri juures ajutiselt about 15 minuter välja lülitada. Üksuse elektroonikaseadmete kaitsmiseks tuleks seda teha pärast mootori käivitamist. Kaamera- ja radariüksus lülituvad automaatselt uuesti sisse siis, kui temperatuur on piisavalt alanenud.

Kahjustatud esiklaas

 Märkus

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja radarit kasutavate juhi abisüsteemide tööd. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.
Pöörake tähelepanu ka järgmisele teabele, et vähendada radariüksust kasutava juhiabisüsteemi vale toimimist.
 • Kui kaamera ja radariüksuse objektiivide ees on tuuleklaasil kriimustus, pragu või kivitäke suurusega vähemalt u. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli) tuleb tuuleklaasi asendamiseks võtta ühendust remonditöökojaga1.
 • Volvo ei soovita kaamera ja radariüksuse ette jäävate tuuleklaasi pragude, kriimustuste ja kivitäkete parandamist – selle asemel tuleks terve tuuleklaas välja vahetada.
 • Enne tuuleklaasi asendamist võtke ühendust remonditöökojaga1 ja veenduge, et paigaldamiseks tellitakse õige tuuleklaas.
 • Tuuleklaasi asendamisel tuleb paigaldada sama tüüpi tuuleklaasipuhastid või Volvo heakskiiduga tuuleklaasipuhastid.
 • Tuuleklaasi asendamisel tuleb kaamerat ja radariüksust töökojas uuesti kalibreerida1, et tagada kõigi kaamera ja radaripõhiste süsteemide tõrgeteta töö.

Radar

Liikumiskiirus

Kui eessõitja kiirus erineb teie auto kiirusest märkimisväärselt, siis väheneb oluliselt radariüksuse võime eessõitjat tuvastada.

Piiratud vaateväli

Radaril on piiratud vaateväli. Mõnes olukorras teist sõidukit ei tuvastata või tuvastatakse eeldatust hiljem.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision
Radari vaateväli.
 1. P5-Icon red circle 1Mõnikord ei suuda radar avastada väga lähedal olevaid sõidukeid, nt auto ja eesoleva sõiduki vahele sõitvat sõidukit.
 2. P5-Icon red circle 2Väikeseid sõidukeid, nt mootorrattaid, ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja keskel, võidakse mitte avastada.
 3. P5-Icon red circle 3Kurvides võib radar avastada vale sõiduki või kaotada avastatud sõiduki silmist.

Madalad haagised

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing
Radari varju jäävad madalad haagised.

Madala haagise tuvastamine võib olla raske või ei pruugi üldse õnnestuda – seetõttu peab juht kohanduva püsikiirushoidja* või funktsiooni Pilot Assist* kasutamisel olema madala haagise taga sõites eriti ettevaatlik.

Kaamera

Piiratud nähtavus

Kaamera on nagu inimsilmgi oma tegevuses piiratud, nt võib see halvemini näha tugevas lume- või vihmasajus, tihedas udus või tugevates liivatormides ja lumetuisus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid töötada suurte piirangutega või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaamera funktsioneerimist sõidutee jälgimisel ning jalakäijate, jalgratturite, ulukite ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Parkimisabi kaamera*

Pimedad alad

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

Parkimisabi kaamera 360°* vaateväljas võivad objektid/takistused kaduda individuaalsete kaamerate vaateväljade vahedesse.

 Hoiatus

Pöörake tähelepanu võimalusele, et isegi kui tundub, et varjatud on ainult võrdlemisi väike osa pildist, võib peidus olla võrdlemisi suur osa. Seetõttu võib takistus jääda märkamata, kuni auto on sellele väga lähedal.

Vigane kaamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Kui kaamera sektor on pime ja sisaldab seda sümbolit, ei ole kaamera töökorras.

Järgmisel joonisel on toodud näide.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera
Auto vasakpoolne kaamera ei ole töökorras.

Kaamera pime sektor kuvatakse ka järgmistel juhtudel, aga sellisel juhul ilma vigase kaamera sümbolita.

 • Uks on lahti
 • Pakiruumi kaas on lahti
 • Küljepeeglid on sisse tõmmatud.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

Tagumine parkimiskaamera

 Hoiatus

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Olge tagurdamisel eriti tähelepanelik, kui autoga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade ja kuvatud on see sümbol.

See sümbol näitab, et tagumised parkimisandurid on välja lülitatud ega hoiata takistuste eest.

 Märkus

Rattahoidik või muu auto tagaosale paigaldatud tarvik võib takistada kaamera vaadet.
 1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
 2. * Lisavarustus/tarvik.