Connected Safety1

Connected Safety aitab autodel teavet edastada Interneti kaudu2. Funktsiooni eesmärk on juhti samal teelõigul eespool olevatest võimalikest liiklusohtudest hoiatada.

Funktsioon Connected Safety saab hoiatada juhti, kui eespool oleval sõidukil vilguvad ohutuled või tuvastati libe teelõik. Kui teie auto tuvastab libeda teelõigu, annab see teabe edasi.

Connected Safety aitab juhti järgmistes olukordades.
  • Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel
  • Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

Kui teie auto tuvastab libeda teelõigu, siis hoiatatakse teid ennast ja Interneti vahendusel ka teiste sõidukite juhte.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse ka Connected Safety hoiatussümbolid.

 Märkus

Andmeside funktsiooni Connected Safety vahendusel on võimalik üksnes siis, kui on paigaldatud ja aktiveeritud.

Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel

Kui teie auto ohutuled vilguvad, võidakse sellekohane teave edastada lähenevatele sõidukitele.

P5-1617-Connected Safety symbol Hazard Light

Kui lähenete ohutuledega vilgutavale sõidukile, kuvatakse armatuurlaual see sümbol.

Kui auto on vilkuvate ohutuledega sõidukile väga lähedal, muutub sümbol suuremaks.

Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

Kui auto tuvastab rehvide ja teekatte halva haarduvuse, saadetakse vastav teave lähenevatele sõidukitele.

P5-1617-Connected Safety symbol Slippery Road

Jäähoiatuse korral kuvatakse näidikupaneelil (teie sõidukis ja funktsiooni Connected Safety kaudu teate saanud sõidukites) sümbol sõiduki lähenemisel libedale teelõigule.

Sõiduki lähenedes muutub selle sümbol suuremaks.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Pole saadaval kõikides riikides.
  2. 2 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.