Turvatooli tootja üksikasjalikud andmed

Siintoodud tabel annab üksikasjaliku ülevaate selle kohta, millise tootja turvatoolid auto istmetele sobivad.
P5-1817-S60/V60–Safety–Child restraint placement overview
Turvatooli asukoht vasakpoolse juhikohaga autodes.
P5-S60/V60-1817-Safety-Child restraint placement overview in right-hand drive cars
Turvatooli asukoht parempoolse juhikohaga autodes.
Turvatooli asukoht112 (kui turvapadi on inaktiveeritud, kasutage ainult tahapoole suunatud turvatoole)2, 32 (kui turvapadi on aktiveeritud, kasutage ainult ettepoole suunatud turvatoole)2, 33445
Istme asend, mis sobib universaalse kategooria turvatoolidele, mis kinnitatakse auto turvavöö abil (jah/ei).EiJah5Jah5JahEiJah
Istme asend suuruse i-Size puhul (jah/ei)EiEiEiJahEiJah
Istme asend külgmine kinnitus (L1/L2/No)EiEiEiEiEiEi
Suurim sobilik tahapoole suunatud kinnitus (R1/R2/R3/Ei)EiR36EiR3EiR3
Suurim sobilik ettepoole suunatud kinnitus (F1/F2/F2x/F3/Ei)EiEiF3F3EiF3
Suurim sobilik istmekõrgenduse kinnitus (B2/B3/Ei)EiEiB3B3EiB3
  1. 1 Vastavalt joonisele.
  2. 2 Istmepadja pikendus tuleb turvatooli paigaldamisel alati tagasi tõmmata.
  3. 3 Sellel istmel võib kasutada tugijalgadega turvatooli.
  4. 4 Sellel istmel ei või kasutada tugijalgadega turvatooli.
  5. 5 Seadistage seljatugi püstisemasse asendisse.
  6. 6 Sobib ISOFIX pooluniversaalsete turvatoolide paigaldamisel (IL), kui autol on ISOFIX konsoolitarvik (tarvikute ulatus sõltub turust). Sellel istmel pole saadaval turvatooli ülemised kinnituskohad.