Automaatkäigukast

Automaatkäigukasti korral valib süsteem käigu võimalikult energiasäästlikuks sõitmiseks. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.
P5-1917-Hybrids-Crystal gear shifter + information in driver display
Ülevaade käigukangist ja käigumustrist juhiekraanil.

Juhiekraanil näidatakse valitud käiku:

R, N, D või B. Asend P on elektriline.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik.

 Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Käigukasti rikke korral ilmub juhiekraanile sümbol ja teade.

TähisSpetsifikatsioon
P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox
Käigukasti teave või viga. Järgige antud soovitust.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Kuum või ülekuumenenud käigukast. Järgige antud soovitust.
P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vähenenud jõudlus/Kiirendus vähendatud

Ajamisüsteemi ajutise tõrke korral läheb auto avariirežiimi ja mootori võimsust vähendatakse, et vältida ajamisüsteemi kahjustamist.