Auto VIN-koodi kuvamine

Vajate auto VIN-koodi (VIN1) näiteks siis, kui võtate teenuse Volvo On Call tellimusega seoses ühendust Volvo müügiesindajaga.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SüsteemSüsteemiteaveVIN-kood.
Kuvatakse sõiduki VIN-kood.

VIN asub ka esiklaasi taga armatuurlaual, hooldus- ja garantiiraamatu esimesel leheküljel ning autopassis.

Px-1846-VIN number through windshield
VIN asub kõikidel mudelitel sarnases kohas.
  1. 1 Vehicle Identification Number

Seotud dokumendid