Volvo ID

Volvo ID on isiklik ID, mis annab juurdepääsu suurele hulgale teenustele üht kasutajanime ja parooli kasutades.

 Märkus

Saadaolevad teenused võivad aeg-ajalt muutuda ning oleneda seadmest ja riigist.

Teenuse üks näide on see, kui peate kasutama Volvo ID, et kontrollida autot telefonist kasutades Volvo Cars rakendust1.

 Märkus

Kui muudate ühe teenuse (nt Volvo On Call) kasutajanime/parooli, muudetakse seda automaatselt ka teiste teenuste puhul.

Volvo ID saab luua autos, volvoid.eu.volvocars.com/Account või Volvo Cars rakenduse abil.

Kui Volvo ID autos registreeritakse, on saadaval mitmesugused teenused. Samas autos saab kasutada mitut Volvo ID-d ja mitu autot võivad olla ühendatud sama Volvo ID-ga.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui teil on Volvo On Call*.