i-Size'i lapseistete asukohatabel.

Tabelis on näidatud, millised i-Size turvatoolid teatud kohtadesse ja kui suurte laste jaoks sobivad.

Turvatoolil peab heakskiit vastavalt määrusele UN Reg R129.

 Märkus

Enne lapse turvaistme autosse paigaldamist lugege alati kasutusjuhendist teavet istme paigaldamise kohta.
Lapse turvatooli liikEsiiste (kui turvapadi on deaktiveeritud, kasutage ainult tahapoole suunatud turvatoole)Esiiste (kui turvapadi on aktiveeritud, kasutage ainult ettepoole suunatud turvatoole)Tagaistme äärmine istekohtTagaistme keskmine istekoht
i-Size turvatoolidXXi-U1, 2X

i-U: sobib i-Size universaalsele turvatoolile (näoga või seljaga sõidusuunas).

X: ei sobi universaalse heakskiiduga turvatoolidele.

  1. 1 Volvo soovitab lastel reisida seljaga sõidusuunas lasteistmes nii kaua kui võimalik, vähemalt 3.–4. eluaastani.
  2. 2 Volvo soovitab: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (tüübikinnitus E4-129R-000002).