Auto ülestõstmine

Auto ülestõstmisel on oluline, et tungraud asub auto šassii ettenähtud punktides.

Kehtib Tasanduskontroll* valikuga autodele: Kui autol on õhkvedrustus, tuleb see välja lülitada enne, kui auto tungrauaga üles tõstetakse.

 Hoiatus

Kui auto tõstetakse üles töökoja tungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla neljast punktist. Veenduge, et töökoja tungraud asetseks nii, et auto ei saaks sellelt maha libiseda. Veenduge, et tungrauale oleks paigaldatud kummist kaitsmed, et auto püsiks stabiilsena ega saaks kahjustada. Kasutage alati teljetugesid või samaväärseid abivahendeid.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Muu tungraua kui Volvo soovitatava kasutamisel tuleb järgida tungrauaga kaasas olevaid juhiseid.

Auto tavaline tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

P5-1817-S60-Lifting vehicle
Plastikkatte kolmnurgad märgivad tõstepunktide asukohti (märgitud punasega).
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid