Funktsiooni Pilot Assist ooterežiim*1

Funktsiooni Pilot Assist saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda juhi sekkumisel või automaatselt.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Sellisel juhul ei reguleeri Pilot Assist kiirust või kaugust eesoleva sõidukini ega paku roolimisabi.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Pilot Assist inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui juhtub järgmine:
 • juht vajutab pidurit;
 • käigukang liigutatakse asendisse N;
 • suunatulesid kasutatakse kauem kui 1 minut;
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud (kehtib manuaalkäigukastiga autodele).

Automaatne ooterežiim

Pilot Assist sõltub muudest süsteemidest, nt stabiilsuskontrollist/libisemisvastasest süsteemist ESC2. Kui mõni selline süsteem ei toimi, lülitub Pilot Assist automaatselt välja.

 Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.
 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.
Automaatne ooterežiimile minek toimub näiteks järgmistel juhtudel:
 • juhiukse avamisel.
 • piduri temperatuur on kõrge.
 • juhi käed ei ole roolil.
 • parkimispidur on peal.
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • juht avab turvavöö.
 • ühel või mitmel rattal kaob veojõud.
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).
 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h (20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
 3. 2 Electronic Stability Control