Aktiivse parkimisabi* kasutamine

Aktiivne parkimisabi (PAP1) aitab sõitjal kolme sammu abil parkida. Samuti aitab funktsioon sõitjal parkimiskohalt lahkuda.

See funktsioon mõõdab vahemaad ja rooli autot – juhi ülesanne on

 • jälgida auto ümber toimuvat;
 • järgida keskekraanil olevaid juhiseid;
 • valida käik (tagurpidi/otse) – käiguvahetuse vajadusest antakse märku helisignaaliga;
 • valida ja hoida ohutut kiirust;
 • pidurdada ja peatuda.

Erinevate sammude ajal kuvatakse keskekraanil sümbolid, graafika ja/või tekst.

Funktsiooni saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.
 • Autole ei ole kinnitatud järelhaagist
 • Sõidukiirus on alla 30 km/h (20 miili/h).

 Märkus

Kui funktsioon otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m (1,6–5,0 jalga).

Parkimine aktiivse parkimisabi funktsiooniga Park Assist Pilot

Funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.
 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto paigutatakse parkimiskohta – süsteem võib juhil paluda käiku vahetada ja pidurdada.

Parkimiskohtade leidmine ja mõõtmine

P5-1507-Park Assist Pilot symbol

Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.

Juurdepääs on võimalik ka kaamerakuvadel.

 • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
 • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.
P5-1507-Parallel parking Scan + Stop
Otsimise põhimõte enne paralleelset parkimist.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking Scan + Stop
Otsimise põhimõte enne ristparkimist.

Parkimise korral ei tohi sõidukiirus olla suurem kui 30 km/h (20 miili/h).

Puudutage funktsiooni- või kaameravaatel nuppu Pargi.
Funktsioon otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on piisavalt suur.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse sümbol ja sõnum, et sobiv parkimiskoht on leitud.
Kuvatakse hüpikaken.
Valige Paralleelparkimine või Risti parkimine ning seejärel valige tagasikäik.

 Märkus

Funktsioon otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

Parkimiskohta tagurdamine

P5-1507-Parallel parking reverse
Tagurdamise põhimõte paralleelsel parkimisel.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking reverse
Tagurdamise põhimõte ristparkimisel.
Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.
Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui 7 km/h (4 mph).
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

 Märkus

 • Kui funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

Auto paigutamine parkimiskohale

P5-1507-Parallel parking fixation
Paigutamise põhimõte paralleelsel parkimisel.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking fixation
Paigutamise põhimõte ristparkimisel.
Viige käigukang süsteemi juhiste järgi käiguasendisse, oodake, kuni rooli saab keerata, ja sõitke aeglaselt edasi.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.
Valige tagasikäik ja sõitke aeglaselt tahapoole.
Olge valmis autot pidurdama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

 Oluline

Kui aktiivne parkimisabi (PAP2) kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.

Automaatpidurdus parkimisel

Kui parkimisandurid tuvastavad parkimisel kavandatud teel auto eest või taga sõiduki või jalakäija, pidurdub auto automaatselt seisma.

Seejärel kuvatakse juhiekraanil hüpikteade, kus juht saab valida parkimismanöövri tühistamise, koputades valikut Tühista, või parkimise jätkamiseks koputada valikut Jätka.

Pärast valiku Jätka valimist tehke järgmist.

Kontrollige, kas auto ümber on vaba ruumi ja järgige juhiekraanil kuvatavaid juhiseid.

JätkamiseksKiirendage objektist ettevaatlikult eemale.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Park Assist Pilot
 3. 2 Park Assist Pilot