Tagaistme seljatugede langetamine*

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks. Kaht osa saab eraldi ette lasta.

 Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku liigutamise vältimiseks asendisse P.

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

 Oluline

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Tagaistme alla klapitav luuk* tuleb enne istme allalaskmist sulgeda.

 Märkus

Privaatlukustuse aktiveerimisel peab tagaiste lukustuse toimimiseks olema püstasendis. Kui tagaiste on langetatud, lukustus ei toimi.

 Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Seljatoe langetamine

Tagaistme klappimise lihtsustamiseks peab auto seisma paigal ja vähemalt üks tagauks olema avatud.

P5-1817-S60-Back seat - Buttons for folding seat
Nupud istmete klappimiseks, asuvad tagaistme ülemises osas.
Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.
Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.
Vajutage ja hoidke all üht nuppudest mis asuvad autos vasakul pool pakiriiulis.
Iste avaneb lukust, kuid jääb samasse asendisse. Peatoed langetatakse automaatselt.
Langetage peatugi horisontaalasendisse käsitsi.

Seljatoe tõstmine

Seljatoe viimine ülemisse asendisse toimub käsitsi.
Liigutage seljatugi üles/taha.
Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.
Tõstke peatugesid käsitsi.
Vajadusel tõstke keskmise istme peatuge.

 Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.