Rataste paigaldamine

Rattaid tuleb alati vahetada õigesti. Ratta kinnitamise juhised ja seonduv oluline teave on kirjas allpool.

 Oluline

 • Kui tungrauda* ei kasutata, tuleb seda hoida pakiruumi põrandakatte all olevas hoiukohas.
 • Auto varustusse kuuluv tungraud on ette nähtud ainult aeg-ajalt lühiajaliseks kasutamiseks, näiteks purunenud rehvi vahetamisel. Auto tõstmiseks tungrauaga võib kasutada ainult konkreetsele mudelile mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

 Hoiatus

 • Rakendage seisupidur ja liigutage käigukang parkasendisse (P).
 • Maapinnale jäävate rataste ette asetage puuklotsid või suured kivid.
 • Veenduge, et tungraud ei ole vigastatud, et keermed on põhjalikult määritud ning et see ei ole määrdunud.
 • Veenduge, et tungraud toetuks tasasele ja kindlale aluspinnale, mis pole libe ega kaldus.
 • Tungraud tuleb korralikult asetada tungraua kronsteini.
 • Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.
 • Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma.
 • Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.
 • Rataste vahetamisel kasutage varustusse kuuluvat tungrauda. Muude tööde ajaks toestage auto.
 • Ärge kunagi minge või küünitage auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.
Auto tuleb tõsta piisavalt kõrgele, et eemaldatavat ratast saaks vabalt liigutada.
Puhastage ratta ja rummu pinnad.

Asetage ratas kohale. Pingutage rattapoldid korralikult.

Ärge kasutage rattapoltide keermetel määrdeainet.

Laske auto alla, nii et rattad ei saaks pöörelda.

Kinnitage rattapoldid ristamisi. Oluline on, et rattapoldid kinnitatakse korralikult. Kinnitage pingutusmomendiga 140 Nm (103 jalgnaela). Kontrollige pingutusmomenti momentvõtme abil.

P5-1507- tightening wheel screws
Asetage rattapoltide plastkatted tagasi.
Kontrollige rehvirõhku ja salvestage uus rehvirõhk rehvirõhu seiresüsteemi*.

 Hoiatus

Võib juhtuda, et pärast rehvide vahetamist tuleb rattapolte paari järgmise päeva jooksul uuesti pingutada. Temperatuurierinevus ja vibratsioon võivad täheldada, et poldid pole võrdse tugevusega kinni.

 Märkus

 • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
 • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.
 1. * Lisavarustus/tarvik.