Aku taastöötlemine

Kasutatud käivitusakut tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda, kuna see sisaldab pliid.

Pöörduge teenindusse, kui te pole kindel, kuidas seda liiki jäätmeid kõrvaldada - soovitatav on pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole.