Vaadake keskekraanil* rehvirõhu olekut.

Rehvirõhu seiresüsteemi1 abil saate rehvide rõhku kontrollida keskekraanilt.

Oleku kontrollimine

Süsteemi aktiveerumiseks tuleb võib-olla sõita mitu minutit kiirusel üle 35 km/h (22 miili/h).
Avage rakendusevaates rakendus Auto olek.
Rehvide oleku nägemiseks valige TPMS.

Olekunäidik

P5-1917-TPMS view in centerdisplay
Joonis on illustreeriv. Paigutus võib sõltuda auto mudelist või tarkvara värskendusest.

Allpool on toodud mõned näited teadetest, mis võidakse rehvirõhu oleku kohta kuvada, ja nende tähendused.

Juhi ekraan: Rehvirõhk on madal Vaadake auto oleku rakendust keskekraanilMärgutule sümbol lülitub sisse, mis näitab, et ühe või mitme rehvi rõhk on madal. Lisateavet vaata keskekraanilt rakendusest Auto olek.
Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadavalSümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem pole hetke kasutatav, aktiveerumine varsti.
Juhi ekraan: Rehvirõhu süsteem Vajab hooldustSümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust teenindusega2.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.