Sõidurajaabi abisüsteemi suvandi valimine

Juht saab valida, kuidas sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKA1) reageerib, kui auto lahkub sõidurajalt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafe.
Valige Režiim Lane Keeping Aid korral, kuidas funktsioon reageerib.
  • Abi – roolimisel abistamine juhti hoiatamata.
  • Mõlemad – juhile antakse hoiatus nii rooli vibreerimisega kui ka roolimisabi kaudu.
  • Hoiatus – juhti hoiatatakse ainult rooli vibreerimisega.
  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid