Automaatkäigukasti käiguasendid

Automaatkäigukastiga valitakse sobiv käik automaatselt, lähtudes kiiruse ja võimsuse vajadusest.

Käiguvahetus

Käigukast on automaatne, kus käiguvahetus toimub elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt. See tähendab hõlpsamat käiguvahetust ja selgemini eristuvat käiku.

P5-1917-Hybrids-gear shift pattern
Käigukangi ja käikude ülevaade.

Vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või küljele käsitsi käiguvahetuseks.

Käiguasendid

Parkimisasend – P

P5-1917-Hybrids-Ger shifter P
Käigukangi ja käigu P ülevaade

Parkimisasend aktiveeritakse käigukangi kõrval oleva P lülitiga.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist muu käiguasendi valimiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige parkimisasend.

 Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

 Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi aktiveerimiseks peab käiguasend olema P.

Abifunktsioonid

Süsteem valib käigu P järgmistel juhtudel automaatselt.

  • kui auto seisab ja lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • kui auto liigub väikesel kiirusel ning juht vabastab turvavöö ja avab juhiukse ilma pedaali vajutamata.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Kui auto lülitatakse välja neutraalasendis, ei lähe auto automaatselt üle asendisse P. Nii saab autot pesta niisuguses pesulas, kus auto peab läbi ruumi veerema.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele.

Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Pidurdusasend – B

P6-1846-XC40H-Gear shift mode B in driver display
Pidurdusasendite ülevaade juhiekraanil.

Asendi B korral saate käigu valida käsitsi. Asendi B võib sõidu mis tahes hetkel alati valida. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto elektrimootoriga, laadides samal ajal hübriidakut. See annab hübriidakut laadimiseks rohkem võimalusi, kuna laadimine toimub ka piduripedaali kasutamata.

Pidurdusasendi valimiseks liigutage käigukang asendist D tagasi. Juhiekraanil näidatakse valitud käiku.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang paremale asendisse + (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang vasakule asendisse (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang tahapoole.

Käigukast lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.