Mootoriõlitaseme kontrollimine ja selle lisamine

Õlitaset mõõdetakse elektroonilise õlitaseme anduriga.
P5-1617-S90/V90 Filler cap
Täitetoru12/>

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne juhiekraanil vastava teate kuvamist.

 Hoiatus

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kui see sümbol kuvatakse koos teatega Mootori õlitase Vajab hooldust, külastage volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kui see sümbol kuvatakse koos madala õlitaseme teatega, nagu Mootori õlitase madal Lisage 1 liiter, lisage vaid märgitud kogus õli, näiteks 1 liiter (1 kvart).

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Vaadake keskekraanil õlitaset

Õlitaset kujutatakse keskekraanil elektroonilise mõõtevarda abil, kui auto on käivitatud. Õlitaset tuleb kontrollida korrapäraselt.

Avage keskekraani rakeduste vaates rakendus Auto olek.
Õlitaseme nägemiseks vajutage nuppu Olek.
P5-1917-Graphic for oil level in center display
Keskekraanil kuvatud õli tase.

 Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud ligikaudu 30 km (ligikaudu 20 miili) ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

 Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse keskekraanil teade Väärtus pole saadaval. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.
  1. 1 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.
  2. 2 Mootoriruumi välimus võib olenevalt mootori tüübist ja mudelist erineda.