Aktiivne parkimisabi*

Park Assist Pilot (PAP1) aitab juhil autot parkimise ajal manööverdada. See funktsioon võib ka aidata paralleelselt parkimiskohalt välja sõites roolida.

Funktsioon kontrollib kõigepealt, kas ruumi on piisavalt, ja aitab seejärel juhil auto parkimiskohale roolida.

Keskekraan kuvab sümbolite, graafika ja teksti abil toimingud, mida teha ning annab teada, millal neid täpselt teha tuleb.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Pilot