Kütusemõõdik

Juhiekraanil olev kütusemõõdik näitab paagis oleva kütuse taset.
P5-1917-All-Fuel gauge in 12 inch driver display
Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Kütusemõõdiku beež ala näitab paagis oleva kütuse kogust.

Kui kütuse tase on madal ja peagi on aeg kütust lisada, süttib kütusepumba sümbol ja muutub merevaikkollaseks. Pardaarvuti näitab lisaks vahemaad, mille saab läbida enne paagi tühjenemist.