Navigatsioonisüsteemi* autoriõigus

Autoriõiguste (© Copyright) kohta teabe saamiseks vt jaotist „Navigatsioonisüsteemi litsentsileping”.

  1. * Lisavarustus/tarvik.