Kurviläbimisabi piirangud*

Kurviläbimisabi võib olla teatud olukordades piiratud. See funktsioon on saadaval vaid teatud turgudel.

Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

  • Kurviläbimisabi võib olla piiratud väiksematel teedel ja asustatud piirkondades.
  • Kiirteele juhtivatel teedel või ristmikel võib kurviläbimisabi olla ajutiselt välja lülitatud.
  • Kui satelliitnavigaatori1 kaardi andmeid ei värskendada, võivad kurviläbimisabi funktsioonid olla piiratud.
  • Kui satelliitnavigaatoril1 puudub ühendus satelliitsüsteemiga, võivad kurviläbimisabi funktsioonid olla piiratud.
  • Uutel või rekonstrueeritud teedel võivad kaardi andmed olla valed.
  • Sobiva kurviläbimiskiiruse arvutamisel ei arvestata ebasoodsatest ilma- või teeoludest tingitud vähenenud haardumist.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult siis, kui paigaldatud on Volvo satelliitnavigaator Sensus Navigation*.