Õhujaotuse muutmine

Õhujaotust saab vajadusel käsitsi muuta.
P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
P5-1507–Climate–Button air distribution
Õhujaotuse nupud kliimakuval.
  1. P5-Icon red circle 1Õhujaotus – esiklaasi soojendusavad
  2. P5-Icon red circle 2Õhujaotus – näidikupaneeli ja keskkonsooli ventilatsiooniavad
  3. P5-Icon red circle 3Õhujaotus – põranda ventilatsiooniavad
Vastava ventilatsiooniava avamiseks/sulgemiseks vajutage ühte või rohkemat õhujaotusnuppu.
Õhujaotus on muutunud ning nupud süttivad/kustuvad.