Kohanduva püsikiirusehoidja juhtnupud ja kuvarežiim*1

Kohanduva püsikiirusehoidja (ACC2) vasakpoolsete roolinuppudega kasutamise ja funktsiooni ekraanil kuvamise ülevaade.
P5-1846-Controls for Adaptive Cruise Control
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: ooterežiimist - aktiveerib i ja talletab praeguse kiiruse.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab i ooterežiimi.
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: aktiveerib funktsiooni ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 4Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 5Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 6Sihtsõiduki märgutuli: funktsioon tuvastas ees liikuva sõiduki ja järgib seda määratud pikivahega
P5-Icon red circle 7Pikivahet tähistav sümbol

Juhi ekraan

P5-1507-Adaptive Cruise Control, Indication of speed
Sõidukiiruste näidud.
  1. P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
  2. P5-Icon red circle 2Ees liikuva sõiduki kiirus.
  3. P5-Icon red circle 3Teie auto kehtiv liikumiskiirus.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
  3. 2 Adaptive Cruise Control