Automaatse kiirusepiiraja aktiveerimine või inaktiveerimine

Automaatse kiirusepiiraja funktsiooni (ASL1) saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja (SL2) lisana.

Automaatse kiirusepiiraja aktiveerimine või inaktiveerimine

P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

ROHELINE nupp – funktsioon on aktiveeritud ja juhiekraan kuvab spidomeetri keskel sümboli.
Vajuta rooli nuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.
ASL aktiveerub auto kehtiva liikumiskiirusega.

 Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave* juhiekraanil isegi siis, kui RSI3 ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate desaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui kaRSI.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja RSI deaktiveeritud, siis RSI hoiatust ei kuvata. RSI peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.

Automaatse kiirusepiiraja inaktiveerimine

Automaatse kiiruspiiraja deaktiveerimiseks tehke järgmist.
Puudutage funktsioonivaates nuppu.
HALL nupp – ASL on välja lülitatud ja selle asemel on aktiveeritud SL.

 Hoiatus

Lülitades ASL-i ümber SL-le, ei järgi auto enam märgitud kiiruspiiri vaid salvestatud maksimaalset kiirust.
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Speed Limiter
  3. * Lisavarustus/tarvik.
  4. 3 Liiklusmärkide teave – RSI