Auto turvavööd kasutava lapseistme asukohatabel.

Tabelis on näidatud, millised turvatoolid teatud kohtadesse ja kui suurte laste jaoks sobivad.

 Märkus

Enne lapse turvaistme autosse paigaldamist lugege alati kasutusjuhendist teavet istme paigaldamise kohta.
KaalEsiiste (kui turvapadi on deaktiveeritud, kasutage ainult tahapoole suunatud turvatoole)1Esiiste (kui turvapadi on aktiveeritud, kasutage ainult ettepoole suunatud turvatoole)1Tagaistme äärmine istekohtTagaistme keskmine istekoht

Rühm 0

maks. 10 kg

U2, 3XU3 L3

Rühm 0+

maks. 13 kg

U2, 3XU3 L3

Rühm 1

9 – 18 kg

L4UF2, 5U5, L4 L5

Rühm 2

15-25 kg

L4UF2, 6U6, L4 L6

Rühm 3

22-36 kg

XUF2, 6U6L6

U: sobib universaalse heakskiiduga turvatoolidele.

UF: sobib näoga sõidusuunas paigaldatavatele universaalse heakskiiduga turvatoolidele.

L: sobib teatud lapse turvasüsteemi jaoks. Tegemist võib olla kindla sõiduki, piiratud või pooluniversaalse kategooria süsteemiga.

X: iste ei sobi selles kaalurühmas oleva lapse jaoks.

 Hoiatus

Kui kaassõitja turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.
  1. 1 Istmepadja pikendus tuleb turvatooli paigaldamisel alati tagasi tõmmata.
  2. 2 Seadistage seljatugi püstisemasse asendisse.
  3. 3 Volvo soovitab: Volvo turvahäll (tüübikinnitus E1 04301146).
  4. 4 Volvo soovitab: Volvo seljaga sõidusuunas olev turvatool (tüübikinnitus E5 04212).
  5. 5 Sellesse kaalurühma kuuluvate laste transportimiseks soovitab Volvo kasutada tahapoole suunatud turvatooli.
  6. 6 Volvo soovitab: Seljatoega ja seljatoeta istmekõrgendus (tüübikinnitus E5 04216); Volvo istmekõrgendus (tüübikinnitus E1 04301312).