Mootoriruumi ülevaade

Ülevaates kuvatakse mitu teenindusega seonduvat komponenti.

Auto elektrilise ajamisüsteemi mõned osad asuvad kapoti all. Olge selles piirkonnas ettevaatlik ja puudutage ainult osi, mis on seotud tavalise hooldusega.

 Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

 Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

  • Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
  • Vedelike kontrollimisel mootoriruumis või nende lisamisel olge ettevaatlik.
P5-1817-S/V60-Engine compartment overview
Mootoriruumi välimus võib olenevalt mootori tüübist ja mudelist erineda.
  1. P5-Icon red circle 1Jahutussüsteemi paisupaak
  2. P5-Icon red circle 2Pidurivedeliku mahuti (asub juhi poolel)
  3. P5-Icon red circle 3Klaasipesuvedeliku täitetoru1
  4. P5-Icon red circle 4Keskne elektriseade
  5. P5-Icon red circle 5Õhufilter
  6. P5-Icon red circle 6Mootoriõli täitetoru

 Hoiatus

Pidage meeles, et radiaatori ventilaator (asub mootoriruumi esiosas, radiaatori taga) võib pärast mootori seiskamist automaatselt käivituda või töötada ligikaudu 6 minutit.

Laske mootorit alati töökojas puhastada - soovitatav on volitatud Volvo töökoda. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

 Hoiatus

Süütesüsteem kasutab väga kõrget pinget, mis on ülimalt ohtlik. Mootoriruumi tööde ajal peab auto elektrisüsteem alati olema süüteasendis 0.

Ärge puudutage süüteküünlaid ega süütepooli, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor on kuum.

  1. 1 Täitke mahuti pesuvedelikuga regulaarsete intervallide järel, nt tankimisel.