Käigukangilukustus

Käigukangilukk takistab automaatkäigukastis käikude juhuslikku vahetumist.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatsel käigukangilukustusel on spetsiaalsed ohutussüsteemid.

Seisuasendist – P

Käigukangi P -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Neutraalasendist – N

Kui käigukang on asendis N ja auto on vähemalt 3 sekundit seisnud (olenemata sellest, kas mootor töötab), lukustub käigukang.

Käigukangi N -asendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Juhiekraanil olev teade

Kui käigukang on lukustatud, kuvatakse juhiekraanil vastav teade, nt Käigukang Vajutage käigukangi aktiv. piduripedaali.

Käigukang ei ole mehaaniliselt lukustatud.