S60 Twin Engine

2020 Early

Kiirusepiiraja limiidid

Kiirusepiirajal (SL1) on teatud üldised piirangud.

Tee järsu languse korral ei tarvitse kiiruspiiraja (SL1) toime piisav olla ja auto võib ületada talletatud piirkiirust. Sellisel juhul hoiatatakse juhti teate Kiirusepiirang ületatud kuvamisega juhiekraanil.

 Märkus

Kui kiirust ületatakse vähemalt 3 km/h (ligikaudu 2 mph) võrra, kuvatakse kiirusületamisest teavitav teade.

  1. 1 Speed Limiter

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?