S60 Twin Engine

2020 Early

Android Auto*

Android Auto võimaldab teil kuulata muusikat, helistada, hankida suunajuhiseid ja kasutada Android-seadme autole kohandatud rakendusi. Android Auto töötab valitud Android-seadmetega.
P5-1717-Android Auto

Täpsema teabe, milliseid rakendusi ja Android seadmeid toetatakse, leiate veebilehelt www.android.com/auto/. Kolmandate osapoolte rakendused leiate Google Playst. Pange tähele, et Volvo ei vastuta Android Autos oleva sisu eest.

Android Auto saab käivitada rakenduste vaates. Pärast rakenduse Android Auto korra käivitamist avaneb see seadme järgmisel ühendamisel automaatselt. Automaatset käivitamist saab seadistustes deaktiveerida.

 Märkus

Kui seade on ühendatud teenusega Android Auto, saab sisu Bluetooth-ühenduse kaudu voogedastada teise meediumimängijasse. Bluetooth on teenuse Android Auto kasutamisel aktiivne.

Kasutades Android Auto rakendust kaardil navigeerimiseks, ei anta juhiekraanil ega esiklaasinäidikul juhiseid, vaid ainult keskekraanil.

Android Auto-t võib juhtida keskselt ekraanilt, kasutades rooli parempoolset klahvistikku või hääljuhtimist. Pikk vajutus roolinupul P5–1507–Voice control button käivitab teenuse Google Assistant ja lühike vajutus inaktiveerib selle.

Android Auto kasutamisel nõustute järgmisega: Android Auto on Google Inc. poolt pakutav teenus koos selle tingimustega. Volvo Cars ei vastuta Android Auto, selle funktsioonide ega rakenduste eest. Android Auto kasutamisel edastab auto teatavat infot (k.a asukoht) teie poolt ühendatud Androidi telefoni. Te vastutate täielikult iseenda ja teiste isikute Android Auto kasutamise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?