Tungraud*

Tungraud on mõeldud sõiduki ülestõstmiseks, nt. ratta vahetamiseks.

Varuratta vahetamiseks tohib kasutada ainult originaaltungrauda. Tungraua keere peab olema alti hästi määritud.

Tööriistad - hoiukohta tagasipanek

P3-820 Jack assembly posiiton

Tööriistad ja tungraud* tuleb pärast kasutamist õigesse kohta tagasi panna. Tungraud tuleb äramahtumiseks kokku, õigesse asendisse kruvida.

 Oluline

Tööriistu ja tungrauda* tuleb säilitada auto pakiruumis selleks ettenähtud kohas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?