S60

2017 Late

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

Infoekraan

P3-1320 DIM High-line Information display

Infoekraan, digitaalne näidikuplokk*.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Digitaalsele näidikuplokile võib valida alternatiivseid teemasid. Võimalikeks teemadeks on "Elegance", "Eco" ja "Performance".

Teemat saab valida ainult töötava mootoriga.

Teema valimiseks vajutage vasakpoolse roolikangi nuppu OK ja seejärel valige kangil asuva pöördlüliti abil menüüsuvand Teemad. Vajutage nuppu OK. Teema valimiseks keerake pöördlülitit ja kinnitage valik nupuga OK.

Keskkonsooli ekraani välimus põhineb teatud mudelite puhul näidikuploki teemaseadel.

Näidikuploki kontrasti- ja värvirežiimi saab muuta ka vasakpoolse roolikangiga.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Kontrasti- ja värvirežiimi teemavaliku ja sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Teema "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Elegance".

 1. Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni 1, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
 2. Mootori jahutusvedeliku temperatuurimõõtur
 3. Spidomeeter
 4. Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
 5. Käigukangi näidik 2/Käigukangi näidik 3 Vt ka Käiguvahetuse näidik, või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Eco".

 1. Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni1, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
 2. Eco guide. Vt ka Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus.
 3. Spidomeeter
 4. Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
 5. Käigukangi näidik2/Käigukangi näidik3. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Performance".

 1. Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni1, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
 2. Mootori jahutusvedeliku temperatuurimõõtur
 3. Spidomeeter
 4. Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
 5. Power guide. Vt ka Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus.
 6. Käigukangi näidik2/Käigukangi näidik3. Vt ka Käiguvahetuse näidik või Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols

Indikaator- ja ohusümbolid, digitaalne näidikuplokk.

 1. Märgutuled
 2. Märgu- ja hoiatussümbolid
 3. ohusümbolid 1

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.
 3. 2 Manuaalkäigukast.
 4. 3 Automaatkäigukast.

Kas sellest oli abi?