S60

2017 Late

Kiirusepiiraja - väljalülitamine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

  1. Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim.
  4. Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Valitud kiirus.
  6. Kiirusepiiraja aktiivne.

Kiirusepiiraja väljalülitamine:

Vajuta rooli nuppu .

Näidikuploki kiiruspiiriku (6) ja seadistatud kiiruse (5) sümbol kustuvad mõlemad - seadistatud/salvestatud kiirus kustutakse ja seda ei saa nupuga taastada.

Juht saab seejärel auto kiirust gaasipedaaliga vabalt reguleerida.

Kas sellest oli abi?