S60

2017 Late

Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)* – madala rehvirõhu korrigeerimine

Kui rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) kuvab hoiatuse, on vähemalt ühes auto rehvis rõhk liiga madal.

Kui kuvati rehvirõhu teade ja TPMS hoiatustuli süttis:

kontrollige manomeetriga vastava(te) rehvi(de) rõhku.
Täitke rehv(id) vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagauste vahel) toodud rehvirõhu väärtus(t)ele.
Teatud juhtudel tuleb hoiatusteksti kustutamiseks autoga sõita mõne minuti kiirusel vähemalt 30 km/h(20 mph) Seejärel kustub ka TPMS hoiatustuli.

 Märkus

  • TPMS-süsteem kasutab nii rehvitemperatuuril kui ka ümbritseval temperatuuril põhinevat kompenseeritud rõhuväärtust. See tähendab, et rehvirõhk võib natuke juhiukse piilaril toodud sildil soovitatud rehvirõhust erineda. Tühja rehvi teate eemaldamiseks tuleb seetõttu rehvidesse natuke suurem rõhk sisestada.
  • Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Hoiatus

  • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
  • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?